Velkommen til Island 10.-13. september

Placeringen av vores tionde konferensen blir Reykjavík, Akureyri och Siglufjörður.

Den första konferensen hölls i Oslo 1998 på grundval av ICOM (International Council of Museums) och underavdelningen ICLM (International Council for Literary Museums). Många nordiska deltagare ville ha en mindre forum för att träffas i, ett forum där de kunde kommunicera på nordiska språk. Nio konferenser har hållits – i Oslo, Köpenhamn, Stockholm, Helsingfors, Oslo, Reykjavík, Växjö, Odense och Lillehammer.

Velkommen til Island!

Skuli Björn, Guðný Dóra, Bergur och Haraldur

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s